FAGERHOLM, CARL-GUSTAV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 360
Datum beviljat 07.11.1987