ELFSTRÖM, PETER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 358
Datum beviljat 07.11.1987