BÄCKSTRÖM, SYNNÖVE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 357
Datum beviljat 07.11.1987