BERGROTH, KIM

Förtjänsttecken Guld
Nummer 77
Datum beviljat 13.10.2007