ASPLUND, MARINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 356
Datum beviljat 07.11.1987