AIRANNE, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 354
Datum beviljat 07.11.1987