HEDBERG, KAI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 352
Datum beviljat 13.07.1984