BOSTRÖM, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 350
Datum beviljat 10.03.1984