RENHOLM, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 349
Datum beviljat 10.03.1984