BREWER, CARL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 347
Datum beviljat 30.10.1983