WESTERHOLM, HELMER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 346
Datum beviljat 22.10.1982