WALLENIUS, KEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 344
Datum beviljat 22.10.1982