VAHERI, EERO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 343
Datum beviljat 22.10.1982