STENBÄCK, HELEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 341
Datum beviljat 22.10.1982