SALIMÄKI, EEVA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 339
Datum beviljat 22.10.1982