ROSENBERG, PAUL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 338
Datum beviljat 22.10.1982