PULLINEN, TARMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 336
Datum beviljat 22.10.1982