PAKOLA, SEPPO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 335
Datum beviljat 22.10.1982