NYLUND, SIRPA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 334
Datum beviljat 22.10.1982