NYBONDAS, SIRKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 333
Datum beviljat 22.10.1982