NYBERG, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 332
Datum beviljat 22.10.1982