MYHRBERG, CARINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 331
Datum beviljat 22.10.1982