LOUHISTO, PENTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 330
Datum beviljat 22.10.1982