LINDHOLM, BO-ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 329
Datum beviljat 22.10.1982