LEHTONEN, PERTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 328
Datum beviljat 22.10.1982