LAMPPU, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 326
Datum beviljat 22.10.1982