KIVIHARJU, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 325
Datum beviljat 22.10.1982