KIVI, OLLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 324
Datum beviljat 22.10.1982