KANKKONEN, NILS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 323
Datum beviljat 22.10.1982