KAJANDER, LISELOTT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 322
Datum beviljat 22.10.1982