JOKINEN, TOM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 320
Datum beviljat 22.10.1982