HUHTALA, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 318
Datum beviljat 22.10.1982