HIRVONEN, RAIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 317
Datum beviljat 22.10.1982