HESS, BERNDT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 316
Datum beviljat 22.10.1982