GRUNDFELT, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 314
Datum beviljat 22.10.1982