GRUNDFELT, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 313
Datum beviljat 22.10.1982