FORSS, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 311
Datum beviljat 22.10.1982