EHRMAN, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 309
Datum beviljat 22.10.1982