BÄCKSTRÖM, KIM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 308
Datum beviljat 22.10.1982