BJÖRN, MARKKU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 307
Datum beviljat 22.10.1982