BERNDTSON, PETER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 306
Datum beviljat 22.10.1982