BERGQVIST, GÖTE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 305
Datum beviljat 22.10.1982