BERGSTRÖM, CARL-JOHAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 304
Datum beviljat 22.10.1982