ALMQVIST, SUNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 303
Datum beviljat 22.10.1982