ÖSTERHOLM, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 301
Datum beviljat 01.04.1977