ÖHMAN, STIG-OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 300
Datum beviljat 01.04.1977