ÅSTRÖM, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 299
Datum beviljat 01.04.1977