ÅKERBLOM, HELGE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 297
Datum beviljat 01.04.1977