ÅBERG, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 296
Datum beviljat 01.04.1977