WETZELL, STIG

Förtjänsttecken Brons
Nummer 293
Datum beviljat 01.04.1977